Para pelajar pascasiswazah UPNM adalah dijemput untuk menghadiri Bengkel Mendeley secara atas talian yang dianjurkan oleh Jabatan Sains Pertahanan, FSTP dengan kerjasama Perpustakaan Jeneral Tun Ibrahim (PJTI).