Visi

Sebagai pusat pengajian siswazah terkemuka  untuk memenuhi keperluan pemimpin masa depan yang menonjol bukan sahaja dari segi fizikal tetapi juga intelektual dalam teori dan praktikal meliputi bidang pertahanan dan keselamatan.


Misi

Menawarkan program pascasiswazah yang cemerlang terutamanya dalam bidang pertahanan dan keselamatan selaras dengan misi Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM).